Úvodní stránka na webu MČ Brno-Slatina
 

VEŘEJNÝ ELEKTRONICKÝ SEZNAM ZÁJEMCŮ O BYT

Nový požadavek - základní volba


Máte-li zájem o směnu, vyberte lokalitu nabízeného nebo hledaného bytu
Nabízený byt je v MČ Brno-Slatina
Hledaný byt je v MČ Brno-Slatina
Nabízený i hledaný byt je v MČ Brno-Slatina


Máte-li zájem o jiný obecní byt v MČ Brno-Slatina
za podmínky uvolnění stávajícího nevyhovujícího bytu v MČ,
vyberte jeden z důvodů:
a) finanční a sociální situace
b) věk
c) zdravotní stav

(ve smyslu ust. článku 2 bod A. odst. 1 písm. c) Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna)
Pozn.:
Finanční a sociální situací - se rozumí zájem o menší byt s nižším nájemným
Věkem - se rozumí zájem o jiný byt z důvodu nevyhovující výměry bytu s přihlédnutím k počtu osob
Zdravotním stavem - se rozumí zájem o jiný byt z hlediska jeho dispozice a umístění bytu v domě v souvislosti se zdravotním stavem (patro aj.)

Zapište kontrolní kód - PSČ MČ Brno-Slatina (bez mezer)