Úvodní stránka na webu MČ Brno-Slatina
 

VEŘEJNÝ ELEKTRONICKÝ SEZNAM ZÁJEMCŮ O BYT

  • určený zejména pro zprostředkování směny obecního bytu ve vlastnictví města Brna
  • nebo pro zájemce o jiný obecní byt v MČ Brno-Slatina za podmínky uvolnění stávajícího nevyhovujícího bytu v MČ
Směnou pro účely tohoto seznamu se rozumí směna bytu ve městě Brně, kde alespoň jeden z dvojice nabízený nebo hledaný byt musí být svěřený do správy Městské části Brno-Slatina (tj. obecní byt na území MČ Brno-Slatina).
Vámi vložený záznam bude mít časovou platnost 12 měsíců. Záznam je možné vložit i opakovaně. Před uplynutím této doby jej budete moci zrušit požadavkem zaslaným na e-mailovou adresu: epodatelna@mcslatina.cz
Zájemce vložením záznamu do tohoto veřejného elektronického seznamu zájemců vyjadřuje výslovný souhlas se zveřejněním údajů na webové stránce MČ. Dále zájemce vyjadřuje souhlas k tomu, aby MČ Brno-Slatina zpracovávala uvedená data pro účely jejich evidence včetně projednávání v příslušných orgánech MČ. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
Zaevidováním nevzniká žadateli právní nárok na přidělení bytu.
Bližší informace Vám poskytnou pracovníci na tel. číslech: 533 433 596, 533 433 592 nebo osobně na bytovém odboru ÚMČ Brno-Slatina.


Počet záznamů: 0         Nový záznam Vložit nový záznam

Klepněte na detail a v případě zájmu se zkontaktujte.

 Nabízený byt  Hledaný byt  Detail 


V rámci celoměstského zájmu o výměnu obecního bytu ve městě Brně se můžete taktéž přihlásit na adrese https://vymenabytu.brno.cz.


© 2012 - 2017 Radim Janků